മഴത്തുളി

download

നിൻ കാതുകളിൽ ഈറൻ സംഗീതം

പോലെ കോരിത്തണുപ്പിക്കാൻ

തുളളികൾ വെമ്പല്‍ കൊളളുന്നു

നിൻ നാടിയിൽ രോമാന്ജം കൂട്ടി

സിരകളിൽ അലിനോഴുകാൻ മാരി

ആയി പെയ്തിറങ്ങി അവൾ

Advertisements

9 thoughts on “മഴത്തുളി

   1. Faree.. Nammal ezhuthi ezhuthi kure padhikkum…angine kure kazinju better ayi ezhuthum,appol pazhayathu vayikkan nalla rasamakum.. Athondu, ippo engenirikkunnu ennu orthu bejaravenda… You felt it good,alle..that’s enough..write more…and yes, i loved your word selections…

    Like

   2. I hope i can address you as chechi is it fine?
    thing is i am not a book lover so i hardly ever reads so i just scribbles what passes thru my mind adhkaranam i am not confident . I am not sure whether my thoughts behind are conveyed well or not en… Yup practice makes man perfect ..btw thank you so much for the constant support glad to know someone takes effort to read my rantings

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s