പ്രവാസി

Avante kanneer pozhiyatha vidaparayal ithuvare undayitilaa rakthavarnamulla avante nayanam kanneer pozhiyathy pidichu ninnu. Avante mugham idi vettu mazha ye ormipikunath pole meghavirutham ayrunu . Idariya thondayil endho akapetta vannam shabdhikan kazhinjilla. Sugandham parathunna ormakal adutha avathikalam vare nenjil etti vidachollathy dhooreku maanju avante nizhal.

 

3 thoughts on “പ്രവാസി

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s