കാത്തിരിപ്പ്

നേരം പുലരാറായി

നിലാവ് മാഞ്ഞു തുടങ്ങാറായി

വിളക്കിൻറ്റെ വെളളിവെളിച്ചം അണഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു

നിൻറ്റെ കാലോച്ച ശ്രവിക്കാൻ മിഴി ചിമ്മാതെ കാത്തിരിപ്പാണ്

അവൾ

Advertisements

2 thoughts on “കാത്തിരിപ്പ്

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s